پدر فعالیت های روزانه سیروان خسروی نوازنده

پدر: فعالیت های روزانه سیروان خسروی نوازنده خواننده بیوگرافی موسیقی ایرانی خواننده همراه تصویر ایران

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی به‌زودی «گاو» بزرگ‌ترین جانور زمین خواهد شد

با ادامه پیدا کردن روند شکار غیرقانونی جانوران بزرگ، پیش‌بینی می‌شود که تا دو قرن دیگر، گاو اهلی بزرگ‌ترین جانور پستاندار روی زمین خواهد شد، چراکه دیگر جانوران

به‌زودی «گاو» بزرگ‌ترین جانور زمین خواهد شد

به زودی «گاو» بزرگ ترین جانور زمین خواهد شد

عبارات مهم : جانور

با ادامه پیدا کردن روند شکار غیرقانونی جانوران بزرگ، آینده نگری می شود که تا دو قرن دیگر، گاو اهلی بزرگ ترین جانور پستاندار روی زمین خواهد شد، چراکه دیگر جانوران بزرگ تر از آن منقرض می شوند.

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از سیناپرس، با فعالیت های باغ وحش ها و تجارت حیوانات بزرگ و سوءاستفاده از آن ها، می توان اطمینان داشت که جمعیت جانوران بزرگ کمتر و کمتر خواهند شد. به تازگی پژوهشگران در مقاله ای هشدار داده اند که وقت زیادی طول نخواهد کشید که جهت دیدن و پیدا کردن جانوران بزرگ تر از گاو اهلی تنها باید به باغ وحش ها مراجعه کرد.

تا نیم میلیون سال پیش، دنیا پر از جانوران بزرگ بود؛ ولی هم وقت با پراکنده شدن انسان ها روی زمین، گونه های بزرگ تر به سرعت تحلیل رفتند. یکی از پرسش های مهمی که در دیرینه شناسی مطرح می شود، آن است که آیا این کم کردن چشمگیر جانوران بزرگ تقصیر انسان بوده یا به دنبال تغییرات اقلیمی اتفاق افتاده است؟

به‌زودی «گاو» بزرگ‌ترین جانور زمین خواهد شد

پژوهشگران در مقاله علمی، این تغییرات را طی ۱۲۵هزار سال اخیر موردبررسی قرار داده اند و به این نتیجه رسیده اند که انسان ها به طورجدی مقصرند. در این مقاله آمده است: «همه قاره های قابل سکونت، زمانی میزبان پستانداران غول پیکر و بزرگ بودند؛ ولی امروزه تنها تعداد کمی از این گونه ها باقی مانده اند که عمدتا به آفریقا محدود شده است اند. این کم کردن چشمگیر جانوران بزرگ جثه، با گسترش جهانی انسان ها روی زمین هم وقت شده است است.»

بیشترین میزان کم کردن و انقراض این جانوران از آخرهای دوره کرتاسه شروع شده است و از اوایل این دوره، انقراض بعضی پستانداران بزرگ را تنها در مدارک و شواهد فسیلی برجامانده از این دوره می توان دید. در هر قاره و صرف نظر از جانوران شکارچی و یا گیاه خوار، جانوران بزرگ زیاد از جانوران کوچک در معرض انقراض قرار داشته اند.

با ادامه پیدا کردن روند شکار غیرقانونی جانوران بزرگ، پیش‌بینی می‌شود که تا دو قرن دیگر، گاو اهلی بزرگ‌ترین جانور پستاندار روی زمین خواهد شد، چراکه دیگر جانوران

تا پیش از استقرار انسان در آسیا، حیوانات این قاره ازنظر جثه بزرگ تر از جانوران آفریقا بوده اند. پژوهشگران معتقدند که انسان ها جانوران بزرگ را شکار می کردند درحالی که این جانوران در محیط زیست و در برابر جانوران شکارچی امنیت بیشتری داشته اند. قابل توجه است که از بین رفتن و انقراض گیاه خواران بزرگ به نوبه خود بر انقراض و کم شدن جمعیت جانوران شکارچی و گوشت خوار نیز مؤثر بوده اند.

تا ۱۵ هزار سال پیش، میانگین توده پستانداران بومی شمال آمریکا ۹۸ کیلوگرم بود؛ درحالی که امروزه این رقم به ۷٫۷ کیلوگرم رسیده هست. محققان آینده نگری می کنند که تا دو قرن دیگر، این رقم به ۴٫۹ کیلوگرم کم کردن پیدا کند و همه جانوران بزرگ تر از گاو اهلی منقرض شوند و از بین بروند.

«فلیسا اسمیت» (Felisa Smith) استاد دانشگاه نیومکزیکو و همکارانش در تائید مسئولیت و نقش انسان در کم کردن جانوران بزرگ جثه، تحقیقات گسترده ای انجام داده اند و میزان انقراض گونه های کوچک و بزرگ را در دیگر دوره ها مقایسه کردند. هیچ دوره ای در طول ۶۵ میلیون سال گذشته شاهد تأثیرات نسبتا نیرومند در برابر جانوران بزرگ نبوده هست. نزدیک ترین مقایسه حدود ۲۹ میلیون سال پیش بود، ولی بعد ازآن، حیوانات کوچک تر با احتمال بیشتری ممکن بود که از بین بروند. متأسفانه در حال حاضر با ادامه روند شکارهای غیرقانونی گسترده جانوران بزرگ، می توان آینده نگری تلخی از انقراض این جانوران داشت.

به‌زودی «گاو» بزرگ‌ترین جانور زمین خواهد شد

واژه های کلیدی: جانور | مقاله | انقراض | میلیون | شکارچی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz