پدر فعالیت های روزانه سیروان خسروی نوازنده

پدر: فعالیت های روزانه سیروان خسروی نوازنده خواننده بیوگرافی موسیقی ایرانی خواننده همراه تصویر ایران

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تصویری دقیق از درخشان‌ترین جرم غیر ستاره‌ای ثبت شد

ستاره شناسان به تازگی موفق به ثبت یک تصویر بسیار دقیق با شرح از سحابی”رتیل” (Tarantula Nebula)شدند. این سحابی درخشان‌ترین جرم غیر ستاره‌ای است که تاکنون کشف شده

تصویری دقیق از درخشان‌ترین جرم غیر ستاره‌ای ثبت شد

تصویری دقیق از درخشان ترین جرم غیر ستاره ای ثبت شد

عبارات مهم : تصویر

ستاره شناسان به تازگی موفق به ثبت یک تصویر بسیار دقیق با شرح از سحابی”رتیل” (Tarantula Nebula)شدند. این سحابی درخشان ترین جرم غیر ستاره ای است که تاکنون کشف شده است است.

به گزارش ایسنا و به نقل از تک تایمز، سحابی “رتیل”(Tarantula Nebula)، یک سحابی معروف در صورت فلکی “ماهی زرین” است که در کهکشان “ابر ماژلانی بزرگ” قرار دارد.

“ابر ماژلانی بزرگ” کهکشانی است که در همسایگی راه شیری قرار دارد.

تصویری دقیق از درخشان‌ترین جرم غیر ستاره‌ای ثبت شد

سحابی “رتیل” ۱۶۰ هزار سال نوری از زمین فاصله دارد و درخشان ترین جرم غیر ستاره ای است که تاکنون کشف شده است است.

در واقع این سحابی، فعال ترین منطقه آشنا شده است تولد ستارگان در “گروه محلی” کهکشانی است.

ستاره شناسان به تازگی موفق به ثبت یک تصویر بسیار دقیق با شرح از سحابی”رتیل” (Tarantula Nebula)شدند. این سحابی درخشان‌ترین جرم غیر ستاره‌ای است که تاکنون کشف شده

” گروه محلی” یا “خوشه کهکشانی محلی” نام یکی از خوشه های کهکشانی است که کهکشان راه شیری به همراه تعدادی از کهکشان های اطرافش در آن واقع شده است اند.

ستاره شناسان رصدخانه “پارانال” در شیلی، یک تصویر با شرح و دقیق از سحابی “رتیل” گرفتند که با شرح ترین تصویر ثبت شده است از این سحابی تاکنون است.

این ستاره شناسان از تلسکوپ ” VLT” جهت رصد این سحابی استفاده کردند.

تصویری دقیق از درخشان‌ترین جرم غیر ستاره‌ای ثبت شد

در این تصویر که کهکشان “ابر ماژلانی بزرگ” ثبت شده است هست، سحابی “رتیل” روشن ترین نقطه در تصویر است.

در داخل سحابی “رتیل”،یک خوشه ستاره ای بزرگ با نام ” NGC ۲۰۷۰” قرار دارد.

ستاره شناسان به تازگی موفق به ثبت یک تصویر بسیار دقیق با شرح از سحابی”رتیل” (Tarantula Nebula)شدند. این سحابی درخشان‌ترین جرم غیر ستاره‌ای است که تاکنون کشف شده

گفته شده است که بعضی از بزرگترین و روشن ترین ستاره هایی که تاکنون آشنا شده است هست، دراین خوشه ستاره ای قرار دارند.

تصویری دقیق از درخشان‌ترین جرم غیر ستاره‌ای ثبت شد

واژه های کلیدی: تصویر | ستاره | تصویری | اخبار علمی و آموزشی

تصویری دقیق از درخشان‌ترین جرم غیر ستاره‌ای ثبت شد

تصویری دقیق از درخشان‌ترین جرم غیر ستاره‌ای ثبت شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz